Ripper

  • Ripper

    Ripper

    Рипперс катуу катуу топуракка, тоңдурулган топуракка, жумшак текке, бузулган текке жана башка салыштырмалуу катуу материалдарга ылайыктуу, бул кийинки операцияларга ыңгайлуу. Учурда ал курулуш иштерин натыйжалуу жана ыңгайлуу жүргүзүп, курулуш иштерин жүргүзүүдө.